/>

Tradisjonar i barnehagen vår

Vi har kvart år nokre faste aktivitetar for heile barnehagen.

Her er nokre av dei tradisjonane som vi har kvart barnehageår: 

FN-dagen, Julelunsj, Lucia feiring, Nissefest, Juleverkstad, Fellessamling til Jul, Karneval, Påskefrokost, 17.mai leikar/tog, sommarfest, solfest/fellessamling, barnehagedagen. 

tradisjonar

Detaljert informasjon vil bli delt ut når dei ulike aktivitetane nærmar seg.