/>

OPPTAK 2022

Søknadsfristen er 1. Mars kvart år

Viktig å holde fristen.

Ørsta kommune har felles opptak, første opptaksmøte vil være i veke 11

Frå August 2022 har vi omlag 20 plassar ledige.

 

Håpar du søkjer til oss