/>

Fotografering

Vi har som tradisjon å ta gruppebilde/enkelt bilde kvart år i Mai.

Kvart år i April/Mai kjem det ein fotograf til barnehagen som tar bilder av borna. Dette er først og fremst gruppebilder, men det blir også tatt enkelt bilder av borna. Foreldra vil i ettertid få muligheit til å bestille desse bilda via fotografen, dokke får tilsendt mail med info om dette.

Itillegg vil alle avdelingane ta kvardagsbilde som vi legg ut på foreldredelen av heimesida, krev at dokke har brukernamn og passord for å sjå desse. Ta kontakt med avdelinga/styrar om dokke manglar passord.

Bilda på passordbeskytta del av heimesida vil bli sletta atomatisk etter 12mnd. frå dei blir lagt ut. Dette er nytt frå 10.10.2018.

Vi har også ei facebook side, der vil vi legge ut bilde av og til. Dette skal være bilde av aktivitetar og ikkje ansikt av borna.

I sommar starta vi også forsiktig med instagram, her vil vi legg ut bilde av barnehagen og ulike aktivitetar vi gjer her. (mosmarka_barnehage)

 

Alle svarer inne på KIDPLAN under eit krysseskjema for å gi oss løyve til å ta bilde av bornet ditt. Skjema heiter tillatelse.