/>

Dugnad

Foreldra har dugnadsplikt i barnehagen.

Plikta er på 10 timar dugnad for born 1, og 5 timar for born 2-3. (les elles i vedtektene om dugnad)

Dugnaden er organisert ved to laurdagar haust og to laurdagar vår. Ein av foreldra må delta på to av desse fire dugnadane. Kvar dugnad varer 5 timar omlag.

Desse dugnadane er både sosiale og trivelege. Foreldre og personal deltar, fin metode for å bli litt bedre kjent med kvarandre.

Dersom ingen av dagane passar kan ein gjere avtale med styrar om andre oppdrag på kveldstid.