/>

Tilvenning i barnehagen

Her er ei lita oversikt over barnehageopptak - tilvenning og foreldresamarbeid i startfasen.