/>

Kjerneverdiene våre

Vennskap, Tryggleik, Raushet og glede/humor

Ein beskrivelse av kva vi legg i kjerneverdiane våre:

Glede:humor

Raushet

Tryggleik

Vennskap