/>

Parkering

Parkering for personale og foreldre.

Vi har to parkeringsområde. Den eine med innkjøring frå Mosmarka og den andre med innkjøring frå Øvre Mo. Parkeringa i Remebakken (Mosmarka) har plass til omlag 12 bilar, der står også barnehagen sine Minibussar parkert. Den andre parkeringa har plass til omlag 18 bilar.

Fest barna foreskriftsmessig i bilen.

Bilen skal ikkje stå å gå på tomgang på parkeringsplassen, tenk miljø. Eksosen vert dregen inn i ventilasjonssystemet til barnehagen.

Nøklar må ikkje stå i tenninga medan du er inne i barnehagen, barn kan finne på å setje seg inn i andre sine bilar.

Varelevering skjer via parkeringsområdet Mosmarka.