/>

Branninstruks

Her er gjeldande instruks ved eventuel brann i barnehagen

Vi har utarbeidet instruks for personale og borna når brannalarmen går.

Alle skal ut og samlast på oppsida av barnehagen, om nødvendig vidare oppover i skogen.

Brannleiar: Arnt-Helge, Jan Egil og Ingvill N.

Instruksen med kart:

Branninnstruks alle avdelingane