/>

Foreldresamtale

Alle foreldre skal få tilbod om to samtalar med pedagog kvart barnehageår. Dette skjer vanlegvis haust og vår.

Det er utarbeidet ein mal for foreldresamtalens innhold.

Pedagogen skal ta opp desse sakene:

  • Trivsel og omsorg
  • Barnets helse
  • Kvardagssitusjonar
  • Leik inne og ute
  • Sosial og emosjonell utvikling
  • Språkeleg utvikling
  • Kognitiv utvikling
  • Motorisk utvikling
  • Samarbeid heim og barnehage
  • Eventuelt, utvikling sidan sist samtale

Avtal tidspunkta for samtale med pedagog.