/>

Opningstid

Barnehagen held open kvardagar frå kl. 7.00- 16.45

Barnehagen skal ha ope kvar måndag til fredag frå kl. 7.00-16.45 heile året med unntak av jule- og nyttårsaftan, onsdag før påske og heilagdagar, og inntil fem (5) studie- og planleggingsdagar i året.