/>

Samarbeid med eksterne instansar

I nokre tilfeller treng vi å ta kontakt med andre for å hjelpe barnet og foreldre.

Ørsta kommune hjelper oss med samarbeidet.

Vi har i varierande grad samarbeid med desse instansane:

Helsestasjon, fysioterapeut, logoped, pedagogisk psykologisk teneste, barnevern.

Barnehagane og skulen har også etter avtale med foreldra overgangssamtaler, når eit born skifter barnehage eller skal starte på skule.