Samarbeidsutvalet i Mosmarka barnehage

Samarbeidsutvalet består av to foreldre, to ansatte, ein frå styret og dagleg leiar:

Foreldrerepresentantar:

Jeanett Henden Bjørdal, 48367055,  jeanett.henden@orstabarnehagen.no

Bodil Worren Tvergrov, 97171119, bodilworren@gmail.com

Vara: Asgeir Nupen, 40242930, kellendil@gmail.com

Ansattrepresentant:

Heidi Myhre, 90583932, heire-my@hotmail.no 

Bodil Tvergrov, 41625723, bodiltvergrov@hotmail.com

Styrerepresentant:

Liv Grete Stokke, styreleiar (sjå styre)

Dagleg leiar:

Arnt-Helge Bjerknes, 95202608, arnt@mosmarka.no