/>

Medisinering av barn i barnehagen

Her finn foreldra skjema for medisinering av barn i barnehagen. Det er lurt at de skriv desse ut og fyller inn all informasjon før de levere det til barnehagen. Les også "Rutiner for medisinering". Foreldra pliktar å gi full opplæring og fullverdig informasjon kring medisineringa.

Her finn de retningslinjene vi har i forhold til medisinering av barn i barnehagen.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/2012/rutiner-for-legemiddelhandtering-i-barne.html?id=674127

Skriv ut desse 2 skjema og lever ferdig utfylt når du leverer medisin i barnehagen:

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/avtale_om_medisinering_av_barn_i_barnehage.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/skjema_for_medisinoversikt.pdf

Ta gjerne med utskrift av resept.