/>

Sommarferie

Viser til §7 Opningstider i vedtektene til barnehagen

Her står det at alle born skal ha fire veke ferie i perioden: veke 25 - 32, helst samanhengande.

Det vil seie at foreldra har muligheit til å velge fritt blandt åtte veke. 

I den samme perioden (25-32) skal personalt også ha fire til fem veke ferie. Personalet sin ferie vil bli styrt/bestemt etter når det er minst born i barnehagen. Derfor må borna sin ferie først meldast inn(omlag 15. april kvart år). Deretter vil personalet få beskjed om sin ferie innan 1. Mai.

Dei siste 10 åra har det vore minst born i barnehagen i veke 28 - 31, og då også naturleg nok minst av det faste personalet.