/>

Redusert foreldrebetaling

Det er mulig å søkje Ørsta kommune om redusert foreldrebetaling. Les om dette i vedlegget.