Her er barnehagen sine vedtekter

Vedtekter vedtatt på årsmøte 19.03.2012 og 25.05.2012 Driftsvedtekter med siste endring pr. 14.03.2016