/>

Innkalling til Årsmøte 2023

Årsmøte vil bli holdt i Mosmarka barnehage den 27.Mars 2023 kl. 19.30-

Alle foreldre med born i barnehagen er hjarteleg velkomne

Innkalling med sakliste finn ein under arkfane: styret, samarbeidsutvalet - årsmøte