Med fokus på barns grep om blyanten.

Her er ein av dei utfordringane vi jobber med i kvardagen, finmotorikk.