Verdiplattform for Mosmarka barnehage

Mosmarka barnehage skal være ein allsidig barnehage.

Her vil dokke finne verdigrunnlaget for vårt arbeid. Vi forklarar kva vi legg i å være ein allsidig barnehage.

Alt pedagogisk arbeid skal bygge på fire kjerneverdier: Tryggleik, Raus, Glede/humor og vennskap.

Vårt pedagogiske grunnsyn er: Å sjå kvart enkelt barn, deira kompetanse, deira glede over å meistre og deira rolle i det sosiale samspelet.

Verdiplattform februar 2018[1]