Samarbeidsutvalet i Mosmarka barnehage

Samarbeidsutvalet består av to foreldre, to ansatte, ein frå styret og dagleg leiar:

Foreldrerepresentantar:

Gloria Elisabeth Ryssevik Minkov, 99464928, gloria.mincov@hotmail.com

Ansattrepresentant:

Beate Bjerkvik, 92222439, bbjerkvik@yahoo.com

Bodil Tvergrov, 41625723, bodiltvergrov@hotmail.com

Styrerepresentant:

Kristoffer Myklebust, 91742531, myklebust.kristoffer@gmail.com                                                       

Dagleg leiar:

Arnt-Helge Bjerknes, 95202608, arnt@mosmarka.no