Referat frå foreldremøte

Her er referatet frå møte 04.06.2018, 26.09.2018

Referat foreldremøte våren 2018

Referat frå 26.09.2018:Referat foreldremøte 26.09.18