Litt om oss

Mosmarka Barnehage. -den allsidige barnehagen i Ørsta. Ein stad der borna skal være trygge, kjenne raushet, føle glede/humor og skape nye vennskap. Mosmarka barnehage er open heile året. Born og foreldre har tilbod gjennom heile barnehageåret, vi har ope også Jul, Påske og heile sommaren.

Barnehagen kan tilby plasser for born i alder 0-6 år.

Vi legg vekt på å være ein aktiv allsidig barnehage.

Barnehagen har gymsal, mange leikerom, mykje pedagogisk materiell, 2 minibussar, grillhytte, gapahuk, ballbinge, akebakke med snøkanon, sykkelbane og mykje meir.

Barnehagen har Ørsta si flottaste og beste barnehage tomt, vi har eit stort og variert uteområde. Kom gjerne på besøk til oss. 

Siste tre åra har vi oppgradert uteområda våre. Både dei minste og dei eldste har fått seg nye spennande områder med utfordrande leikeapparat.