I beste meining..

Litt om bruken av bilde på nett:

Det er viktig å ha ei medviten haldning til det å legge ut bilder på nett.

På lenken under finn du informajson frå datatilsynet om publisering av barnebilder på nett.

Til sist vil vi oppmode alle om å ikkje publisere bilder av andre sine barn frå barnehagearrangement på nettet.

Ta ein kik her :

http://www.datatilsynet.no/Global/04_veiledere/I_beste_meining_Nynorsk_nettversjon.pdf