Måltida i Mosmarka barnehage

Måltider i seg sjølv er viktig, men den sosiale treninga som eit måltid gir er også viktig.

MÅLTID I

Vi skal legge tilrette måltid i barnehagen etter desse retningslinjene:

Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-1484