Studiedag 12.3.14

Tema:" Å oppdage førskulebarn som lever i familie med skadelege rusmiddelvanar."

Vi informerer om at det den 12. Mars 2014 er Studiedag. Barnehagen held då stengt!! Tema for dagen er " å oppdage førskulebarn som lever i familie med skadelege rusmiddelvanar". Dette vil vere felles for dei private og kommunale barnehagane i Ørsta.