Makspris 2014

Budsjettforslag frå Regjeringa om å auke makspris- grensa frå 1.1.14

"Regjeringen foreslår å videreføre satsen for maksimal foreldrebetaling for en barnehageplass på samme reelle nivå som i 2013. Fra 1. januar 2014 fastsettes maksimalprisen til 2 405 kroner per måned og 26 455 kroner per år for en heltidsplass."

Les meir om saka på :

http://www.statsbudsjettet.no/Tilleggsproposisjon-2014/budsjettet-fra-A-til-A/Barnehager/#artikkel