Referat frå felles foreldre og personalmøte 26.3.19