Årsplan 2017/2018

 Årsplan 2017:2018

Årsplanen vår inneheld nyttig informasjon om blant anna 3 års temaet vårt : Naturen som leike og læringsarena. Korleis vi arbeider pedagogisk med barna, samt anna nyttig informasjon til foreldre og personale.

Planen er skreven som eit innsynsdokument for kommune og foreldre, men også som eit arbeidsreiskap for personalet når dei skal detaljplanlegge sin kvardag i periodeplanar og vekeplanar.

Planen vart godkjend i SU i september 2017