Med huldre og troll

Folkesongar Unni Løvlid kjem 6.11.14 til Ørsta - Barnas Vel og held konsert for 2009 borna. Her får dei møte ekorn, sauer, kyr,ein liten hare, huldre og troll. Les vedlagt Pressemelding frå Folkeakademiet Midt- Norge.