Nye satsar på foreldrebetalinga frå 11.august 2014

Nye satsar for foreldrebetaling frå 11.08.2014 Det vert nye satsar på foreldrebetalinga for alle plassar frå 90-50%. For detaljar sjå vedlegget.