DUGNAD VÅREN 2014

5. APRIL OG 26. APRIL

5. April og 26. april vert foreldra bedne om å setje av tid til dugnad frå ca 10.00 - 15.00

Det vert som i haust sett opp aktivitetar som foreldra får hjelpe til med utover dagen. Det kjem nermare beskjed om dette etter kvart.

Stikkord for aktivitetar vi veit må gjerast er: Maling av barnehagen - utvendig, rydding av div. områder - sluttføring av platt rundt ballbingen m.m.

Er det nokon som veit at det vert vanskelig desse dagane, er det berre å ta kontakt snarast.

Organiseringa i haust var svært vellukka. Vi fekk gjort utruleg mykje og det var sosialt veldig kjekt. Gode tilbakemeldingar frå dei som møtte.