Planleggingsdag 2. januar 2014

Vi minner om at det er studie/planleggingsdag 2. januar 2014

Barnehagen held då stengt.