Foreldreinformasjon oktober 2013

Her finn dokke kven som representerar dei ulike avdelinga i foreldreutvalet. Står også kva eit samarbeidsutval er og kva deira oppgåve er.