Pedagogiske hjelpemiddel

Her viser nokre av dei pedagogiske verktøya vi har i Mosmarka barnehage. Fokus på barns utvikling språkleg, følelsesmessig og motorisk. Gjennom år har vi bygd opp personalet sin kompetanse for å kunne gi tidleg innsats og støtte gjennom leik og andre virkemiddel, for at barna skal få best mogleg utvikling.