Andelslaget har blitt til samvirkeforeining

Mosmarka
barnehage AL har no blitt til Mosmarka barnehage SA.

Dei
som var andelseigarar kan no be om å få tilbakebetalt sin andel.

Skrifteleg
oppseiing sendast til Mosmarka barnehage, Remebakken 2a, 6154 Ørsta.

Vi
treng Namn på andelseigar, andelsnummer og kontonr andelen skal inn på.

Frist:
31.12.2012.